Podpisanie listu intencyjnego z JR HOLDING

Zarząd JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”, „JRH”) informuje, iż Emitent w dniu 19 listopada 2020 r. podpisał ze Spółką EKIPA S.A. z siedzibą w Krakowie list intencyjny, na mocy którego Strony rozpoczęły negocjacje, dotyczące nawiązania potencjalnej współpracy w zakresie rozwoju Holdingu EKIPA S.A., w celu doprowadzenia do wejścia spółki EKIPA S.A. na rynek regulowany lub do alternatywnego systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poprzez połączenie z publiczną spółką akcyjną w ramach realizacji transakcji odwrotnego przejęcia.

JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie udzieli wsparcia w zakresie doradztwa w sprawach finansowych i wprowadzenia spółki EKIPA S.A. na rynek kapitałowy.