Podpisanie listu intencyjnego z T-Bull

Zarząd T-Bull S.A. informuje, że w dniu 17 grudnia 2020 roku zawarł list intencyjny z EKIPA S.A., zgodnie z którym strony zamierzają współpracować w zakresie produkcji, wydawania i promocji gier na różnych platformach dystrybucji.

List intencyjny przewiduje podpisanie umowy ramowej precyzującej zasady współpracy do dnia 31.01.2020r.