Podpisanie umowy ramowej z T-Bull

Zarząd T-Bull S.A. („Emitent”, „T-Bull”) informuje, że w dniu 28 stycznia 2021 r. Emitent zawarł umowę ramową z Ekipa Games Sp. z o.o. (dalej: „Ekipa Friza”), której jedynym udziałowcem jest Ekipa S.A.

Zgodnie z umową T-Bull zrealizuje dla Ekipy Friza co najmniej dwie gry. Ich wydawcą, przy wsparciu doradczym Emitenta, będzie Ekipa Friza, z zastrzeżeniem, że podczas ich publikacji oraz we wszystkich informacjach marketingowych i promocyjnych podpisane będą oba podmioty, tj. Ekipa Friza i T-Bull.

Do realizacji każdego projektu zawarta zostanie odrębna umowa wykonawcza określająca szczegóły danej gry, w tym budżet, harmonogram oraz platformy dystrybucyjne, na jakie będzie ona dedykowana.

Umowa przewiduje możliwość kontynuacji prac nad grami, w tym nad płatnymi dodatkami, kolejnymi częściami lub wersjami na inne platformy (porty), które będą stanowiły przedmiot odrębnych ustaleń i będą wymagały odrębnych umów.