Ekipa Holding S.A. upublicznia strategię na 2022-2024

Notowana na rynku NewConnect spółka zaprezentowała założenia nowej strategii rozwoju na lata 2022-2024. Fundament rozwoju stanowić mają kolejne segmenty działalności spółki skupione wokół już istniejących i nowych IP, w tym marki EKIPA. Ponadto duży nacisk zostanie położony na rozwój spółki zależnej – Laniakea Pictures, odpowiadającej za produkcje filmowe.  

Ekipa Holding S.A. jako organizacja powstała w drugiej połowie 2020 roku, a pod jego koniec zaczęła zawiązywać spółki zależne, rozpoczynając budowę struktury grupy kapitałowej. Następnie w pierwszym i drugim kwartale 2021 Ekipa Holding S.A. pozyskała od inwestorów prywatnych kapitał na poziomie 10,3 mln złotych i przeznaczyła go na realizację celów strategicznych. Było to przede wszystkim wzmocnienie i poszerzenie działalności, gdzie spółka koncentrowała się na rozwoju i wsparciu spółek portfelowych w celu budowania komplementarnej grupy kapitałowej. Istotnym elementem działalności spółki wraz ze spółkami celowymi było wytwarzanie, agregowanie i komercjalizacja własnych IP jak i zwiększanie rozpoznawalności posiadanych znaków towarowych.

W ramach dostępnych możliwości rozwijany był segment rynku FMCG z produktami licencjonowanymi oraz w oparciu o umowy o wspólnym zarządzaniu prawami. Przy współpracy z istotnymi partnerami grupy na rynek zostały wprowadzone produkty takie jak „Lody EKIPA”, „Napoje EKIPA”, „Donuty EKIPA”, czy zeszyty z logiem EKIPA. W III kwartale br. planowany jest debiut kolejnego produktu powiązanego z tą marką.

W ciągu dwóch lat udało nam się zbudować holding spółek wokół projektu „EKIPA”. 11 maja bieżącego roku zakończył się proces odwrotnego przejęcia i tym samym spółka formalnie zadebiutowała na giełdzie. Od 31 maja jesteśmy notowani pod zmienionym tickerem EEE i skróconą nazwą EKIPA. Budowa holdingu i debiut na giełdzie były dla nas ważnymi celami. Teraz chcemy zaprezentować inwestorom nasze nowe cele strategiczne dla poszczególnych segmentów biznesu. – wskazuje Zarząd.

Podstawowym działaniem Ekipa Holding jest akumulowanie posiadanych w grupie praw intelektualnych i dystrybuowanie ich do spółek celowych, które zajmują̨ się̨ komercjalizacją poszczególnych praw w sektorach, w których się specjalizują. Celem spółki holdingowej jest zwiększenie liczby agregowanych IP oraz pogłębienie komercjalizacji tych marek w spółkach celowych. Ponadto spółka będzie pracować nad rozszerzeniem portfolio oferowanych produktów na rynku FMCG.

Spółka zależna Ekipa Management zajmuje się zarządzaniem wizerunkami oraz kampaniami reklamowymi realizowanymi przez Twórców, zrzeszonych w ramach struktury. Ważną aktywnością jest produkcja materiałów audio-wideo, umieszczanych następnie w serwisach społecznościowych. Spółka komercjalizuje posiadane prawa licencyjne w oparciu o influencer marketing. Istotnym kierunkiem rozwoju są kolaboracje produktowe z podmiotami zewnętrznymi, w obrębie których powstają produkty sygnowane wizerunkami lub markami posiadanymi przez grupę, np. EKIPA, GENZIE. W ostatnich miesiącach w Spółce trwają zintensyfikowane działania projektu EKIPA, w ramach którego powstają nowatorskie na skalę europejską produkcje filmowe. Spółka, poza związanymi Twórcami, inwestuje również w pozyskanie lub wypromowanie nowych Twórców oraz budowę ich marek osobistych. Z dużą aprobatą spotkał się realizowany obecnie projekt GENZIE, skierowany do młodszej grupy docelowej.

Bardzo istotną częścią działalności Holdingu jest spółka Laniakea Pictures. W ramach spółki trwają̨ obecnie prace rozwojowe nad sześcioma projektami fabularnymi (pełnymi metrażami, serialami, animacjami). Celem firmy jest wytworzenie globalnie rozpoznawalnych marek rozrywkowych wykorzystujących rożne media. Będą to projekty audiowizualne oraz interaktywne dla różnorodnych grup docelowych. Główny projekt jest na zaawansowanym etapie prac koncepcyjnych (wizualnych i literackich). To wysokobudżetowy serial oparty o oryginalne IP wykorzystujące motyw dinozaurów. Trwają̨ rozmowy prowadzące do podpisania umowy z nadawcą i globalnym dystrybutorem produkcji. Docelowe rynki, na jakie jest skierowany projekt, to Ameryka północna, Azja oraz Europa.

– Jest to dla nas jeden z kluczowych projektów. W III kwartale, w celu zabezpieczenia wytwarzanych praw autorskich oraz w związku z bezpośrednią współpracą z amerykańskimi partnerami zostanie założona spółka zależna Laniakea Pictures LLC, będąca przedłużeniem działalności Laniakea Pictures Sp. z o.o. na terenie USA. Do końca 2022 roku zaprezentujemy szczegóły realizowanych produkcji przez Laniakea Pictures Sp. z o.o. – wskazuje Mateusz Kowalczyk, Prezes Zarządu Laniakea Pictures Sp. z o.o.

Kolejną spółką w ramach holdingu jest Ekipatonosi, która obsługuje sklepy internetowe działające w ramach grupy. Odpowiada ona za projektowanie, konfekcję i wysyłkę odzieży oraz akcesoriów oferowanych w domenach www.ekipatonosi.pl, www.genzie.store, www.krakowkings.store oraz www.indeste.pl. Celem strategicznym w tym obszarze jest zwiększenie rozpoznawalności marek zależnych od spółki oraz poszerzenie świadomości funkcjonowania marek w innych niż obsługiwane grupach docelowych.

Spółka GGBay odpowiada za wydanie pierwszej mobilnej gry „My Dino Firend”. Spółka zamierza również rozpocząć prace nad kolejnymi tytułami poprzez wykreowanie treści gry i jej wykonawstwo przez zewnętrznego partnera (studio) lub udzielając licencji na gry osadzone w posiadanych uniwersach/markach.

Ekipa Holding S.A. posiada też swoje inwestycyjne ramię Ekipa Investment ASI, które niedawno informowało o pierwszych inwestycjach. Celem spółki w tym obszarze jest pozyskanie kolejnych projektów inwestycyjnych w celu osiągniecia zadowalających stóp zwrotu z projektów.

Oprócz aktualizacji strategii Ekipa Holding zaprezentowała też wyniki za pierwsze półrocze. Skonsolidowane przychody wyniosły 11,1 mln zł, skonsolidowana strata netto wyniosła 191 tys. zł.

– Wyniki są zgodne z naszymi przewidywaniami. W tym roku realizujemy bardzo duże i rozciągnięte w czasie inwestycje co ma swoje odzwierciedlenie w osiąganych wynikach. Oczekujemy, że owoce tych inwestycji będziemy zbierać w przyszłych latach – podsumował Zarząd.

 

O EKIPA Holding:

EKIPA HOLDING S.A. powstała z inicjatywy najbardziej znanych i wpływowych influencerów w Polsce. Jej celem jest wyniesienie obecnych działań EKIPY na inny poziom oraz dynamiczny rozwój w nowych branżach. Poza rozwojem i projektami związanymi z grupą EKIPA, spółka odpowiedzialna będzie za działalność produkcyjną oraz wdrażanie innowacji technologicznych i lifestylowych w różnych obszarach życia i biznesu. EKIPA HOLDING S.A. jest 100% udziałowcem w spółkach: EKIPA MANAGEMENT, EKIPATONOSI, Laniakea Pictures, GGBAY, KRAKÓW KINGS, BRAINCHILD.