Oświadczenie Zarządu EKIPA Holding S.A. oraz EKIPA Management Sp. z o.o.

W związku z otrzymaniem od Twórców, tj. Marii Ryskali, Marty Błoch, Mateusza Trąbki, Jakuba Pateckiego, Mateusza Krzyżanowskiego oraz Kamila Chwastka oświadczeń o wypowiedzeniu długoterminowych umów z Ekipa Holding S.A. oraz Ekipa Management Sp. z o.o. dot. zarządzania ich wizerunkiem oraz kampaniami reklamowymi, Zarząd Ekipa Management Sp. z o.o. wraz z Zarządem EKIPA Holding S.A. w dniu 29.09.2022 uzgodniły wspólne stanowisko dotyczące braku podstaw do zakończenia współpracy z sześcioma Twórcami.

Po zweryfikowaniu twierdzeń Twórców Zarządy Spółki Ekipa Holding S.A. oraz Ekipa Management Sp. z o.o. uznały wypowiedzenia za całkowicie bezskuteczne wobec braku podstaw prawnych oraz faktycznych do ich złożenia, mając na uwadze tak treść umów, jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zaistniałą sytuację, sposób działania i stosowaną przez Twórców komunikację Zarządy Ekipa Holding S.A. oraz Ekipa Management Sp. z o.o. uznają za krzywdzące dla Spółek jako niemające uzasadnienia wobec historii dotychczasowej współpracy. Spółki w swoich działaniach opierają się na szacunku i zaufaniu zarówno wobec Twórców jak i ich Odbiorców, dlatego celem Spółek jest jasny przekaz i stosowanie zasad fair play.

Spółki traktują umowy długoterminowe Twórców jako nadal obowiązujące i zamierzają w dalszym ciągu wykonywać obowiązki w nich określone, a także będą oczekiwać wykonywania obowiązków umownych przez Twórców. Jako że uczciwość oraz troska o dobro każdej ze stron są dla nas priorytetem, zakładamy możliwość przystąpienia do rozmów z Twórcami w celu podjęcia próby wspólnego rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Jednocześnie informujemy, że projekt “EKIPA”, choć powszechnie rozpoznawalny, stanowi tylko część działalności Spółek. EKIPA HOLDING S.A. to znacznie więcej działań i przedsięwzięć, które mogą zainteresować Odbiorców oraz Inwestorów. Nasz Zespół tworzą ludzie niezwykle kreatywni, zarówno w przestrzeni lifestylowej jak i biznesowej. Wykorzystujemy ten potencjał i profesjonalizujemy działania twórcze. Głównym celem Spółek jest dostarczanie szeroko pojętej rozrywki dla Odbiorców w różnym wieku i na tym obecnie się skupiamy. Powołaliśmy do życia EKIPA HOLDING S.A. i inne wyspecjalizowane w poszczególnych branżach spółki służące działalności operacyjnej EKIPY. Dziś EKIPA to m.in:

  • EKIPA Management,która odpowiada za zarządzanie wizerunkami twórców, pośrednictwo w kontraktach reklamowych, obsługę i pozyskiwanie nowych kontraktów, ochronę wizerunku twórców.
  • Laniakea Pictures to spółka medialno-rozrywkowa odpowiedzialna za produkcję filmów fabularnych (pełnometrażowych, seriali, animacji), komiksów, wielotomowych powieści oraz strategicznych gier RPG i planszowych. Tematem realizacji są niezwykłe uniwersa, nowe światy i ich bohaterowie.
  • Ekipatonosi,która zajmuje się produkcją wysokiej jakości odzieży oraz akcesoriów dystrybuowanych poprzez ekipatonosi.pl, www.genzie.store, www.krakowkings.store oraz www.indeste.pl
  • GGBAY jest współproducentem oraz wydawcą gier na platformy mobilne.
  • EKIPA Investments ASI, która wspiera młodych przedsiębiorców poprzez dostarczanie kapitału oraz wsparcie w wyborze najlepszej możliwej ścieżki biznesowej.