EKIPA HOLDING S.A. – raport miesięczny za wrzesień 2022 roku

Raport Bieżący nr 15/2022

Zarząd spółki Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu EBI nr 14/2022 z dnia 5 października 2022 r., w którym poinformował o podjęciu decyzji w sprawie publikacji raportów miesięcznych, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2022 r.

Podstawa prawna: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

EKIPA HOLDING – Raport Wrzesień 2022