OŚWIADCZENIE EKIPA HOLDING S.A. W SPRAWIE KOMUNIKATU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Z DNIA 27 MARCA 2023 R.