INFORMACJA O REZYGNACJI Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI EKIPA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Z dniem 28.04.2023 r. Filip Bielecki zrezygnował z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki EKIPA Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000352910). Rezygnacja jest spowodowana podjęciem nowych wyzwań biznesowych oraz realizacją dalszego rozwoju zawodowego związanego z firmą rodzinną i skupieniem się na niej.

Filip Bielecki zostawia Spółkę stabilną i ustrukturyzowaną, a wszystkie procesy operacyjne realizowane przez niego zostały ukończone lub przekazane odpowiednim osobom. 

Moja decyzja o rezygnacji z funkcji Wiceprezesa EKIPA Holding była poprzedzona licznymi przygotowaniami i wynika z chęci zaangażowania się w rozwój firmy rodzinnej. Przez czas kiedy pełniłem funkcję udało się zatrudnić w spółce profesjonalistów, z bogatym doświadczeniem, którzy płynnie przejęli kompetencje w poszczególnych obszarach. W moim odczuciu spółka jest silna i ma solidne fundamenty do dalszego rozwoju

– mówi Filip Bielecki, Wiceprezes EKIPY.