Kontakt

  Kontakt

  EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

  KRS: 0000867844

  NIP: 6772456252

  REGON: 387016544

  Siedziba ul. Emaus 5, 30-201 Kraków, Polska

  Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy

  Kapitał zakładowy w wysokości 1.101.223,81 zł, w całości wpłacony.

  Kontakt dla inwestorów i mediów finansowych

  EKIPA HOLDING S.A. – Relacje Inwestorskie

  Osoba kontaktowa

  k.misialkiewicz@ekipasa.pl

  +48 12 345 67 89