Walne zgromadzenie

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 26 października 2022 r. Ekipa Holding Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 października 2022 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Krzysztof Misiałkiewicz – Prezes Zarządu
  • Filip Bielecki – Wiceprezes Zarządu
  • Łukasz Górski – Wiceprezes Zarządu

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ekipa Holding Spółka Akcyjna

Pobierz

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 26 października 2022 roku

Pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów

Pobierz

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Pobierz

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Pobierz

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Pobierz