Walne zgromadzenie

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28 czerwca 2023 r. Ekipa Holding Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka), niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2023 r. na godz. 15:30. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 105, 31-559 Kraków. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Łukasz Wojtyca – Prezes Zarządu
  • Łukasz Górski – Wiceprezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Pobierz

Formularz do głosowania

Pobierz

Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ

Pobierz

Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ

Pobierz

Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ

Pobierz

Projekty uchwał

Pobierz