Polityka Prywatności

Cel i podstawa przetwarzania

1. Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji na aplikowane przez Ciebie stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych określonych w art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy (imię i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazany zakres.

2. Uwzględnienie Twojej aplikacji w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla realizacji celów procesu rekrutacji, w związku, z którym składasz dokumenty aplikacyjne tj. przez 3 miesiące od dnia zamknięcia rekrutacji, a w przypadku udzielenia zgody na przyszłe rekrutacje – przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia zgody.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie zaufanym firmom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, z których korzystamy w związku z obsługą pytań zadawanych za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W przypadku jednak, gdy administrator korzysta z dostawców usług spoza obszaru EOG, które nie zostały uznane przez Komisje Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od administratora.
W każdym momencie masz prawo do wycofania udzielonych zgód bez wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie tych zgód przed ich odwołaniem. Ponadto przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art. 22
§ 1 Kodeksu pracy niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

Wszystkie pytania dotyczące ochrony danych prosimy kierować do nas na maila lub pisemnie na adres pocztowy administratora wskazany w punkcie powyżej.