Podjęcie decyzji w sprawie zawnioskowania o uchwalenie skupu akcji własnych

Zarząd spółki Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje, iż w dniu 29 września 2022 r. podjął decyzję o zaproponowaniu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w przedmiocie skupu akcji własnych Spółki.

W tym celu Zarząd zwoła niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad przewidziana zostanie ta sprawa. Zarząd zaproponuje przeznaczenie na ten cel kwoty do 3.000.000,00 zł, z terminem realizacji wynoszącym 12 miesięcy.

Celem nabycia akcji własnych będzie w szczególności ich umorzenie bądź dalsza odsprzedaż – do uznania Zarządu. Przeprowadzenie skupu akcji własnych powinno pozytywnie wpłynąć na płynność akcji Spółki.