EKIPA pozytywnie zaskakuje wynikami

EKIPA zaskakuje wynikami. Nasza EBITDA za 2022 r. wynosi ok. 5,7 mln zł. Rozwijamy się, realizujemy swoją misję i mamy się bardzo dobrze. Wczoraj opublikowaliśmy roczny raport giełdowy z pozytywnym wynikiem finansowym i tym samym udowadniamy, że sytuacja EKIPY jest bardzo dobra, a postawione cele osiągane.

Pełny raport dostępny pod linkiem:

Sprawozdanie z działalności EKIPY – 2022 r.

Działania EKIPY są dobrze przemyślane i mają jeden cel –dostarczać rozrywki coraz większej grupie odbiorców, a tym samym rozwijać Firmę i nieustanne podnosić jej wartość. Nasza Grupa osiągnęła solidne wyniki operacyjne, co może świadczyć o skuteczności wprowadzonych działań strukturyzujących i profesjonalizacji w poszczególnych spółkach. Zysk brutto wyniósł niecałe 2,8 mln zł, a zysk netto to 1,3 mln zł, co jest związane z wysokimi kosztami formowania się tak młodej organizacji jak nasza oraz ciągłych inwestycji. Koszty wyniosły 24,2 mln zł, a przychody ze sprzedaży całej Grupy wyniosły 26,8 mln zł. Te wysokie koszty operacyjne, nie reprezentują jednak potencjału i wartości, którą planujemy by generowały nasze poszczególne spółki i ich projekty, które Grupa realizuje lub wprowadzi w przyszłości, a już dziś nad nimi pracuje.

EKIPA Holding powstała aby tworzyć nowe światy, nowe uniwersa, które nie są związane z dotychczasową działalnością EKIPY. Efekty tych inwestycji będą widoczne na przełomie 2023/2024.

Na wartość Spółki wpływają ostatnie decyzje Zarządu. Kilka dni temu Karol “Friz” Wiśniewski, Łukasz “Wujek Łuki” Wojtyca oraz JR Holding ASI SA ogłosili lock-up na akcjach EKIPY. Trzech głównych akcjonariuszy Spółki zobowiązuje się do niesprzedawania akcji z możliwością zwalniania po 20% rocznie po 6 latach. Zdecydowali się na zablokowanie swoich akcji serii F w spółce na okres 10 lat. Dodatkowo JR HOLDING objął zobowiązaniem, do września 2025 r. posiadane akcje notowane. Jest to krok mający na celu pokazanie stabilności spółki, długoterminową strategię oraz wiarę w jej sukces. Lock-up będzie miał również pozytywny wpływ na zaufanie inwestorów, którzy zyskają większe poczucie bezpieczeństwa inwestując w Spółkę, z wiedzą, że kluczowi akcjonariusze nie mogą sprzedawać swoich akcji w tym czasie.

Następnie Zarząd EKIPY dokładnie przeanalizował aktywa firmy oraz zmiany w branży i postanowił, że okres amortyzacji firmy zostanie wydłużony do 8 lat. Decyzja została podjęta na podstawie kilku czynników, w tym zobowiązania do 10-letniego lock-upu na akcjach Spółki przez głównych akcjonariuszy, szybkiego rozwoju serwisów społecznościowych oraz wpływu amortyzacji na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki. Okres amortyzacji pozwala Inwestorom na rzetelną ocenę wyników finansowych Spółki. Zarząd EKIPY uznaje, że przesłanki określone w Ustawie o rachunkowości są spełnione i uzasadniają wydłużenie okresu amortyzacji. Zdaniem Zarządu minimalny okres amortyzacji wartości firmy wynoszący 5 lat błędnie oddawałby sens ekonomiczny dla rozliczenia wartości firmy w czasie.

Wszystko to przekłada się na wynik finansowy firmy i daje szansę na inwestycje w kolejne projekty, co Spółka z powodzeniem od kilku lat realizuje.