EKIPA HOLDING S.A. – raport za I kwartał 2023 roku

EKIPA zarobiła 0,81 mln zł netto w pierwszym kwartale 2023 roku.


Dziś opublikowaliśmy raport giełdowy za pierwszy kwartał bieżącego roku. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 0,81 mln zł, przychody 6,6 mln zł, a EBITDA ponad 0,95 mln zł. Na koniec wspomnianego okresu na kontach spółek z grupy znajdowało się ponad 15 mln zł gotówki.


Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły w pierwszym kwartale bieżącego roku 6,583 mln zł, co po uwzględnieniu kosztów przełożyło się na 811 tys. zł zysku netto. Grupa nadal utrzymuje wysoką pozycję gotówkową, ponieważ biorąc pod uwagę skonsolidowane dane na kontach wszystkich spółek z grupy znajduje się 15,36 mln zł. Zapewnia to spółce stabilność i bezpieczeństwo działania.

Ze względu na to, że spółka weszła na rynek NewConnect poprzez odwrotne przejęcie i jest notowana na nim od 12 maja 2022 roku, wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale 2022 roku, które zostały opublikowane w sprawozdaniu dotyczą poprzednika prawnego, czyli BBI S.A i nie są porównywalne z faktyczna działalnością EKIPA Holding S.A. w tamtym okresie.

– Nasz biznes charakteryzuje się pewną sezonowością i pierwszy kwartał jest zazwyczaj najsłabszy. Tym bardziej cieszą nas takie wyniki jakie osiągnęliśmy, pomimo słabszego otoczenia oraz wydatków inwestycyjnych jakie ponieśliśmy. Wszystkie gałęzie naszego biznesu się rozwijają i strategia, którą prezentowaliśmy w zeszłym roku przynosi rezultaty. Ponadto nasza firma się profesjonalizuje, poprzez wzmocnienie zespołu i to mnie bardzo cieszy. Myślę, że przed EKIPĄ najlepszy czas, pełen niespodzianek i sukcesów! Będziemy zaskakiwać naszych fanów na całym świecie niesamowitymi projektami! – podsumował Łukasz Wojtyca, Prezes Zarządu EKIPA Holding S.A.

Pełny raport dostępny pod linkiem:

EKIPA – Raport I kwartał 2023

Pierwszy kwartał 2023 r. był intensywny dla naszej Grupy zarówno na rynku giełdowym, jak i w pozostałych obszarach naszej działalności. Realizowaliśmy założoną strategię poprzez poszerzenie portfolio produktów o nowe lody “Chmurka” i “Burza”, profesjonalizację struktur i kadry zarządzającej w Grupie Kapitałowej, zwiększenie liczby Twórców i ich zasięgów w mediach.

Na kanale Karola Friza Wiśniewskiego na YouTube odbyła się emisja drugiej edycji programu Twoje 5 Minut, która biła rekordy oglądalności. Do internetowego show zgłosiło się ponad 5 tys. uczestników. W efekcie do EKIPY dołączyło, aż 7 nowych Influencerów (2 wygranych oraz 5 finalistów programu).

W styczniu br. nowym Prezesem Zarządu EKIPA Holding został Łukasz Wojtyca znany także jako „Wujek Łuki”. Jako główny współtwórca EKIPY oraz członek zarządu w kluczowych spółkach należących do EKIPA Holding, Łukasz Wojtyca posiada największe doświadczenie i wiedzę dotyczącą procesów zachodzących we wszystkich spółkach Grupy.

24 stycznia br. Łukasz otrzymał od Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego odznakę Honoris Gratia przyznawaną w dowód uznania za szczególne zasługi dla Krakowa i jego mieszkańców. EKIPA została wyróżniona za działania promocyjne na rzecz Krakowa oraz projekty o wymiarze społecznym na rzecz dzieci z Ukrainy.

Nasze działania przełożyły się na rozwój Grupy, pozyskiwanie nowych kontraktów i partnerów do współpracy oraz realizację jeszcze większej ilości projektów, a tym samym na wynik finansowy firmy. Stworzyło to także szansę na inwestycję w kolejne projekty, co Spółka z powodzeniem realizuje. Dziękujemy naszym Akcjonariuszom za zaufanie i wspieranie naszych przedsięwzięć.