EKIPA HOLDING S.A. – raport miesięczny za wrzesień 2023 roku

Raport Bieżący nr 21/2023

Zarząd spółki Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2023 r.

Podstawa prawna: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

Raport_za_wrzesień_2023