Władze spółki

Zarząd spółki

Łukasz Wojtyca

Prezes Zarządu

Łukasz Górski

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Kamil Gemra

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Krupa

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Wykurz

Członek Rady Nadzorczej

Patrycja Ignacy

Członek Rady Nadzorczej

Monika Górska

Członek Rady Nadzorczej