Władze spółki

Zarząd spółki

Krzysztof Misiałkiewicz

Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Łukasz Wojtyca

Członek Rady Nadzorczej

Karol Wiśniewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mateusz Trąbka

Członek Rady Nadzorczej