Władze spółki

Zarząd spółki

Krzysztof Misiałkiewicz

Krzysztof Misiałkiewicz

Prezes Zarządu

Krzysztof Misiałkiewicz

Filip Bielecki

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Misiałkiewicz

Łukasz Górski

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

January Ciszewski

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Krupa

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Wykurz

Członek Rady Nadzorczej

Patrycja Ignacy

Członek Rady Nadzorczej

Monika Górska

Członek Rady Nadzorczej